Οικοσελίδα

Συνδικαλιστική Έπαλξη (Τεύχος 5)

E-mail Εκτύπωση

03.06.14SYNDIKALISTIKH EPALXIv2 Page 01

 

 

Σας πληροφορούμε ότι έχει κυκλοφορήσει το πέμπτο τεύχος της Συνδικαλιστικής Έπαλξης που περιλαμβάνει τη Γραμμή Επικοινωνίας των Μελών της ΣΕΠΑΗΚ.