Οικοσελίδα

Συνδικαλιστική Έπαλξη (Τεύχος 4)

E-mail Εκτύπωση

2013 sepaik

 

Σας πληροφορούμε ότι έχει κυκλοφορήσει το τέταρτο τεύχος της Συνδικαλιστικής Έπαλξης που περιλαμβάνει τη Μηνιαία Γραμμή Επικοινωνίας των Μελών της ΣΕΠΑΗΚ.

Το περιοδικό θα εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

Για το ηλεκτρονικό αρχείο παρακαλώ κατεβάστε από εδώ