Οικοσελίδα

Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο ΠΟΑΣ

E-mail Εκτύπωση

Το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε το Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εγκρίθηκε το επισυνημμένο ψήφισμα, το οποίο σκιαγραφεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των συζητήσεων αλλά και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Δελτίο Τύπου ΠΟΑΣ