Οικοσελίδα

3.06.2014 Συνδικαλιστική Έπαλξη

E-mail Εκτύπωση

03.06.14SYNDIKALISTIKH EPALXIv2 Page 01

 

 

Σας πληροφορούμε ότι έχει κυκλοφορήσει το πέμπτο τεύχος της Συνδικαλιστικής Έπαλξης που περιλαμβάνει τη Γραμμή Επικοινωνίας των Μελών της ΣΕΠΑΗΚ.

Το περιοδικό θα εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Για το ηλεκτρονικό αρχείο παρακαλώ κατεβάστε από εδώ