Οικοσελίδα

Νέα Εκτελεστική Γραμματεία

E-mail Εκτύπωση

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου στην οποία η Εκτελεστική Γραμματεία καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 Άδωνις Γιασεμίδης - Πρόεδρος

Νεόφυτος Χοίρας - Γραμματέας

Σάββας Πετούσης - Βοηθός Γραμματέας

Μάριος Παππουτής - Οργανωτικός Γραμματέας

Γιώργος Φλωρίδης - Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας

Ιάκωβος Χαραλάμπους - Ταμίας

Μιχάλης Μιχαήλ - Μέλος

Χρύσανθος Αντωνίου - Μέλος