ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 04.03.2014 Στάση Εργασίας

04.03.2014 Στάση Εργασίας

E-mail Εκτύπωση

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, σε κοινή τους συνεδρία έχουν αποφασίσει όπως σήμερα Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 – 14:00 όλο το προσωπικό της ΑΗΚ κατέλθει σε τρίωρη στάση εργασίας.

Όσα από τα Μέλη επιθυμούν κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας να παρευρεθούν έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι ελεύθερα να το πράξουν με το δικό τους μεταφορικό μέσο.

Επιστολή

Από τις Συντεχνίες της ΑΗΚ

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014