ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

E-mail Εκτύπωση

Σε συνέχεια των έκτακτων ξεχωριστών συνεδριών των τεσσάρων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΑΗΚ, σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας η κοινή επιστολή που στάληκε στη Διεύθυνση αναφορικά  με τη μονοήμερη στάση εργασίας όλου του προσωπικού της ΑΗΚ και την περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων.

Έγιναν επίσης διευθετήσεις για μεταφορά του Προσωπικού και των Συνταξιούχων με λεωφορεία από όλους τους χώρους εργασίας της ΑΗΚ προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ειρηνική εκδήλωση έξω από το κτήριο της Βουλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, την Δευτέρα 24.2.2014.

Κοινή επιστολή Συντεχνιών

Από τις Συντεχνίες της ΑΗΚ

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου, 2014