ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Κοινή Ανακοίνωση Συντεχνιών ΑΗΚ

Κοινή Ανακοίνωση Συντεχνιών ΑΗΚ

E-mail Εκτύπωση

Μετά την επικαιροποίηση του Μνημονίου το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ του κλιμακίου της Τρόικα και της Κυβέρνησης, οι τέσσερις Συντεχνίες της ΑΗΚ εξέδωσαν Κοινή Ανακοίνωση αναφορικά με το θέμα της ιδιωτικοποίησης/μετοχοποίησης/αποκρατικοποίησης της ΑΗΚ, η οποία επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας.


Κοινή Ανακοίνωση Συντεχνιών ΑΗΚ