Συνδικαλιστική Έπαλξη (Τεύχος 6)

Εκτύπωση

Untitled

 

 

Σας πληροφορούμε ότι έχει κυκλοφορήσει το έκτο τεύχος της Συνδικαλιστικής Έπαλξης που περιλαμβάνει τη Γραμμή Επικοινωνίας των Μελών της ΣΕΠΑΗΚ.

Για το ηλεκτρονικό αρχείο παρακαλώ κατεβάστε από εδώ