ΣΕΠΑΗΚ

ΣΕΠΑΗΚ

Σκοποί

E-mail Εκτύπωση

Οι σκοποί της Συντεχνίας είναι:

 • Να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Συντεχνίας και της Αρχής, μεταξύ των Μελών, και μεταξύ της Συντεχνίας και νομικών και φυσικών εκπροσώπων, όπως και μεταξύ Μελών και άλλων εργαζομένων με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών επιδιώξεών τους.
 • Να ενεργεί ως προστάτης και να εξασφαλίζει για τα Μέλη της τους καλύτερους κατά το δυνατό όρους και συνθήκες εργασίας και αμοιβές για τις υπηρεσίες τους.
 • Να παρέχει ωφελήματα προς τα Μέλη και τους εξαρτώμενους τους μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των δυνατοτήτων της.
 • Να προάγει την ευημερία των μελών και εξαρτωμένων τους.
 • Να ανυψώνει και να διατηρεί το γενικό επίπεδο των Μελών της και να εξασφαλίζει ότι μόνο προσοντούχο επιστημονικό προσωπικό θα διορίζεται σε υπεύθυνες θέσεις, τα σχέδιο υπηρεσίας των οποίων απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα.
 • Να επιτυγχάνει αναγνώριση ως σώμα επαγγελματικών προσοντούχων Επιστημόνων και αντιπροσώπευση σε όλες τις διασκέψεις/εκδηλώσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντα των Μελών.
 • Να προάγει μορφωτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των Μελών της.
 • Να αγωνίζεται για εξασφάλιση νομοθεσίας για το συμφέρον των Μελών και νομοθεσίας για την προαγωγή και προστασία των εργαζομένων και γενικά προοδευτικής εργατικής νομοθεσίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Για την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών η Συντεχνία μπορεί:
 • Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη εγγεγραμμένη συντεχνία, σύνδεσμο, ομοσπονδία, συνομοσπονδία, ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τα οποία θα έχουν ως σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των μελών τους ή του συνόλου των εργαζομένων.
 • Να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ή να υιοθετεί οποιεσδήποτε νόμιμες μεθόδους που αποφασίζονται από την πλειονότητα των μελών.
 • Να συλλέγει, διαφυλάσσει και διαχειρίζεται χρηματικά ποσά (ταμεία) για τη διεκπεραίωση των σκοπών της Συντεχνίας.

Ιστορικό

E-mail Εκτύπωση

Η ΣΕΠΑΗΚ, η αρχαιότερη ανεξάρτητη Συντεχνία στο χώρο της ΑΗΚ, ιδρύθηκε το 1957 ως «Ένωση Μηχανικών ΑΗΚ» (ΕΜΑΗΚ) ενώ αργότερα, το 1980, μετονομάστηκε σε ΣΕΠΑΗΚ αγκαλιάζοντας όλο το Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με το καταστατικό μας, μέλη της ΣΕΠΑΗΚ μπορούν να εγγραφούν όσοι κατέχουν θέση Επιστημονικού Προσωπικού για την οποία το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα.

Η δράση της ΣΕΠΑΗΚ, στα 54 χρόνια ζωής της, χαρακτηρίζεται από συνεχείς, έντιμους και έντονους αγώνες για τα δικαιώματα του Επιστημονικού Προσωπικού, πάντοτε μέσα σε πλαίσια καλής συνεργασίας με την Αρχή και έχοντας ως γνώμονα το ευρύτερο συμφέρον του κοινού και του τόπου.

Παραμένουμε σταθεροί στις επαγγελματικές μας διεκδικήσεις και μακριά από κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις, γεγονός που μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ΑΗΚ με ελεύθερη, αντικειμενική και σοβαρή σκέψη προς όφελος του Οργανισμού. 

Είμαστε πάντοτε προσηλωμένοι στην τήρηση των κανονισμών, των θεσμών και των  αξιών, και δεν διστάζουμε να καταγγέλλουμε τυχόν προσπάθειες της Αρχής για παράκαμψή τους.

Η ΣΕΠΑΗΚ αριθμεί σήμερα 220 μέλη που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής και απασχολούνται σε όλα τα τμήματα και χώρους της ΑΗΚ.  Επίσης, στον Κλάδο Συνταξιούχων της Συντεχνίας, είναι εγγεγραμμένοι 60 συνταξιούχοι συνάδελφοι του Επιστημονικού Προσωπικού.

Σήμερα, την Εκτελεστική Γραμματεία της ΣΕΠΑΗΚ αποτελούν οι πιο κάτω:

Σώτος Σάββα Πρόεδρος
Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας
Άδωνης Γιασεμίδης
Βοηθός Γραμματέας
Ιάκωβος Χαραλάμπους Οργανωτικός Γραμματέας
Γιώργος Φλωρίδης
Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας
Χρίστος Παπαριστοδήμου Ταμίας
Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Μέλος
Δημήτρης Τοτός Μέλος

Το 2007, μαζί με άλλες 7 ανεξάρτητα Συντεχνίες από την ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Αρχή Λιμένων και Κυπριακές Αερογραμμές, ενταχθήκαμε στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ). Στο πρώτο συνέδριο της ΠΟΑΣ, μετά τη διεύρυνση της, εκλέγηκε ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας το στέλεχος και πρώην Πρόεδρος της Συντεχνίας μας Χρίστος Τραχωνίτης.

Η εμπλοκή των μελών της ΣΕΠΑΗΚ στον καθορισμό του αναπτυξιακού προγράμματος και σε άλλα σοβαρά θέματα που απασχολούν την ΑΗΚ, είναι πάντοτε ουσιαστική και καθοριστική, και η συνεισφορά μας στην κυπριακή οικονομία μεγάλη.

Εμείς στη ΣΕΠΑΗΚ, πέραν από τις συνδικαλιστικές μας διεκδικήσεις που αφορούν εργασιακά θέματα και ωφελήματα του προσωπικού, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το μέλλον μας στην Αρχή είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη δική της βιωσιμότητα, σωστή οργάνωση και λειτουργία. 

Γι’ αυτό, οι κύριοι στόχοι της Συντεχνίας μας είναι οι πιο κάτω:

 • Βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών στην ΑΗΚ
 • Πλήρης αξιοποίηση του Επιστημονικού Προσωπικού
 • Απεξάρτηση από τους ξένους Συμβούλους
 • Προώθηση σωστής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης του Προσωπικού
 • Εφαρμογή αξιοκρατίας στις προαγωγές
 • Προσήλωση τους Νόμους και Κανονισμούς
 • Στήριξη των θεσμών και αξιών
 • Παρεμβάσεις προς την Κοινωνία και την Πολιτεία για ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα, όπως για παράδειγμα το ενεργειακό πρόβλημα, το καθεστώς και η λειτουργία των Ημικρατικών Οργανισμών και άλλα.

Όραμά μας, το μεγαλείο της Αρχής Ηλεκτρισμού, την οποία θεωρούμε ως ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Κυπριακού λαού. Θέλουμε να εργαζόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται περήφανοι για την προσφορά τους, και το κοινό πλήρως ικανοποιημένο για την υπηρεσία που του παρέχεται.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL